maandag 2 maart 2009

Eenvoudig RSS feeds maken in ASP.NET 3.5

In ASP.NET 3.5 is het zeer eenvouding om RSS feeds te maken voor je website. Hieronder probeer ik dan ook eenvoudig uit te leggen hoe je dit snel voor elkaar kunt krijgen:
 1. Voeg aan je web project een nieuw item toe door met de rechter muisknop op het project te klikken en "Add/New item" te selecteren
 2. Selecteer de "Generic Handler" template en geef deze de naam 'rss.ashx'

  Het *.ashx bestand met het code-behind klasse bestand (*.cs) wordt gegenereerd

 3. De klasse implementeert de interface IHttpHandler en de bijbehorende methodes en eigenschappen zijn hierbij reeds aangemaakt.

 4. We gaan nu de methode 'ProcessRequest' aanpassen om een RSS feed in het Response object te schrijven. Verwijder eerst de bestaande voorbeeld code

 5. Om RSS feeds te genereren hebben we een extra reference in het project nodig, namelijk: "System.ServiceMode.Web". Klik in het webproject met de rechter muisknop op 'References' en selecteer "Add Reference". Selecteer in de lijs met .Net componenten het betreffende component.


 6. Maak een instantie van de klasse 'SyndicationFeed':
  SyndicationFeed feed = new SyndicationFeed("RSS titel", "RSS omschrijving", new Uri("http://localhost"));
  Voeg hiervoor de volgende "using directive" (bonvenin de klasse) toe:
  using System.ServiceModel.Syndication;

 7. Voeg (als voorbeeld) twee items aan de RSS feed toe:
  feed.Items = new List
  {
  new SyndicationItem("Item 1", "Het 1e RSS item", new Uri("
  http://localhost/item1.aspx")),
  new SyndicationItem("Item 2", "Het 2e RSS item", new Uri("
  http://localhost/item2.aspx"))
  };

 8. Schrijf de RSS feed naar het Response object:
  using (System.IO.StringWriter output = new System.IO.StringWriter())
  {
  System.Xml.XmlTextWriter writer = new System.Xml.XmlTextWriter(output);
  new Rss20FeedFormatter(feed).WriteTo(writer);
  context.Response.ContentType = "application/rss+xml";
  context.Response.Write(output.ToString());
  }

 9. Als je nu rss.ashx opstart in je webproject dan zul je zien dat er netjes een RSS feed wordt 'gerendert'.

In punt 7 zou je natuurlijk een database (of andere databron) uit kunnen lezen om automatisch RSS items toe te voegen aan je feed.


Succes ermee !!!

Geen opmerkingen: