maandag 21 april 2008

Onoplosbaar probleem in Visual Studio 2008 (?)

Onderstaand probleem is opgelost met de hulp van Microsoft. Via Microsoft Connect heb ik een feedback ingelegd en daarin is het probleem opgelost. Hiervoor dien je het volgende te doen:
  1. Open de Visual Studio 2008 Command Prompt
  2. Voer het volgende commando uit: devenv.exe /ResetSkipPkgs
  3. Het probleem zou nu opgelost moeten zijn. Hierna kan Visual Studio weer via de normale weg opgestart wordenMomenteel heb ik een probleem in Microsoft Visual Studio 2008 dat ik niet opgelost krijg. De enige oplossing die ik nu nog zie is een herinstallatie van mijn PC. Dus als iemand nog ideeën heeft dan hoor ik ze graag !!!

Het probleem wat ik heb treedt op bij het aanmaken van een nieuw C# project of het openen van een bestaand C# project in Visual Studio 2008. Hierbij geeft VS2008 de volgende foutmelding terug en opent het C# project niet:
Project 'Business.Facade' could not be opened because the Microsoft Visual C# 2008 compiler could not be created. QueryService for '{7D960B16-7AF8-11D0-8E5E-00A0C911005A}' failed.
Bij een bestaand project ziet (een deel van) de Solution Explorer in VS2008 er als volgt uit:


Nadat ik met mijn rechtermuisknop op een project klik en de optie "Reload Project" selecteer, krijg in de volgende foutmelding:


Dit probleem treedt alleen op bij C# projecten (dus bijvoorbeeld niet bij Visual Basic projecten) en de geselecteerde versie van het .Net Framework (2.0, 3.0 of 3.5) maakt in dit geval niets uit.

Ik heb een 'Repair' van de VS2008 setup uitgevoerd. Hierna heb ik VS2008 compleet verwijderd en opnieuw geïnstalleerd, maar dit gaf allemaal geen resultaat.
Als iemand nog ideeën heeft, dan graag reageren op deze blog !!